สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

"สวนผักวัยรุ่น" ตามรอยพอเพียง (สยามธุรกิจ 8-14-06-62)


หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 8-14 มิถุนายน 2562