สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

หยุดรุกที่...เกษตรที่สูงต้นแบบคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน (เว็บไซต์ คมชัดลึก)

https://www.komchadluek.net/news/agricultural/415857