สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

“ห้วยองคต” กาญจนบุรี วันนี้ ร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)

https://siamrath.co.th/n/298975