สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรีติดตามรร.โครงการกองทุนการศึกษาภาคเหนือ ติดตามโครงการพระราชดำริพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (สยามรัฐ 02-01-2563)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ   ฉบับวันที่  2  มกราคม  2563