สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรีเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ในสวนป่าพระนามาภิไธทะเลบัน จ. สตูล (แนวหน้า 12/03/2563)


หนังสือพิมพ์แนวหน้า   ฉบับวันที่ 12  มีนาคม  2563