สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พื้นที่จังหวัดน่าน (สยามรัฐ 10-01-2563)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ   ฉบับวันที่  10  มกราคม  2563