สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรี ประชุมติดตามขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สยามรัฐ 05-04-2564)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ฉบับวันที่ 5 เมษายน 2564