สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เกษตรกรภูสิงห์ ศรีสะเกษปลูกทุเรียนเพียง 3 ปี ….กำไรเน้นๆ ปีละ 3 ล้านบาท (ไทยโพสต์ 11-1-2565)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่  11  มกราคม 2565