สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เกษตรกรภูสิงห์ ศรีสะเกษ ปลูกทุเรียน3ปี กำไรปีละ3ล้านบาท (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)

https://siamrath.co.th/n/300207