สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เกษตรกรยังยิ้มได้แม้เจอวิกฤติโควิด-19 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)

https://siamrath.co.th/n/157142