สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เกษตรกรศูนย์ศึกษาฯ พิกุลทอง ยังยิ้มได้แม้เจอวิกฤติโควิด-19 (สยามรัฐ 22-05-2563)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ฉบับวันที่  22 พฤษภาคม   2563