สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เขาชะงุ้มฯ ผุดไอเดีย เรียนยังชีพออนไลน์ด้วยตนเองที่บ้าน พร้อมแจกฟรีวัสดุ ชุดพืชผักพร้อมปลูก (สยามรัฐ 21-05-2563)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ฉบับวันที่  21  พฤษภาคม  2563