สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เยาวชน "RDPB Camp" รู้งาน "สืบสาน-น้อมนำพระราชดำริ" ขยายผลสู่ชุมชน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไทยรัฐ)

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2504670