สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เฮ! ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ เพียง 3 ปี กำไรปีละไม่น้อยกว่า 4 ล้าน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ)

https://www.bangkokbiznews.com/news/973446