สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ห้วยทรายฯ รูปแบบมีกินมีขายได้ทั้งปี (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไลน์ทูเดย์)

https://today.line.me/th/v2/article/2xv9Pa