สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

4 ทศวรรษ กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ไทยโพสต์ 15-09-2565)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2565