ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

41 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จากเห็ดสู่หนอนนกโลละ 600 (ไทยรัฐ 9-2-67)


หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวันที่  9 กุมภาพันธ์  2567