สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

"RDPB Camp" เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดําริ น้อมนำพระราชดำริขยายผลสู่ชุมชน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ)

https://www.thansettakij.com/economy/540853