• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 111 ศูนย์

พบจำนวน 122 รายการ
นายเชิด เหมือนจันทร์

นายเชิด เหมือนจันทร์

นายเชิด เหมือนจันทร์...

รายละเอียด

จ่าเอกเขียน สร้อยสม

จ่าเอกเขียน สร้อยสม

จ่าเอกเขียน สร้อยสม...

รายละเอียด

นายดำรง เสนาะสรรพ์

นายดำรง เสนาะสรรพ์

นายดำรง เสนาะสรรพ์...

รายละเอียด

นายอำนวย พันธุ์มณี

นายอำนวย พันธุ์มณี

นายอำนวย พันธุ์มณี...

รายละเอียด

นายฉลวย จันทะแสง

นายฉลวย จันทะแสง

นายฉลวย จันทะแสง...

รายละเอียด

นายวีระ ศรีคงรักษ์

นายวีระ ศรีคงรักษ์

นายวีระ ศรีคงรักษ์...

รายละเอียด

นายอวยชัย สมยาภักดี

นายอวยชัย สมยาภักดี

นายอวยชัย สมยาภักดี...

รายละเอียด

นายจันทร์ทวง นันทรักษา

นายจันทร์ทวง นันทรักษา

นายจันทร์ทวง นันทรักษา...

รายละเอียด

นางดอกรัก เนาว์ศรีสอน

นางดอกรัก เนาว์ศรีสอน

นางดอกรัก เนาว์ศรีสอน...

รายละเอียด

นายประมุข นันทะแพง

นายประมุข นันทะแพง

นายประมุข นันทะแพง...

รายละเอียด

นายสุกัญ อาญาสูญ

นายสุกัญ อาญาสูญ

นายสุกัญ อาญาสูญ...

รายละเอียด

นายปรีชา หาแก่น

นายปรีชา หาแก่น

นายปรีชา หาแก่น...

รายละเอียด

นายเศรษฐี สีทนทา

นายเศรษฐี สีทนทา

นายเศรษฐี สีทนทา...

รายละเอียด

นายนภดล วงศ์ษาภา

นายนภดล วงศ์ษาภา

นายนภดล วงศ์ษาภา...

รายละเอียด

นายทองล้วน ศรีทิน

นายทองล้วน ศรีทิน

นายทองล้วน ศรีทิน...

รายละเอียด

นายหนูปอน คุณปัญญา

นายหนูปอน คุณปัญญา

นายหนูปอน คุณปัญญา...

รายละเอียด

นายคำมุ่ง โปตินัง

นายคำมุ่ง โปตินัง

นายคำมุ่ง โปตินัง...

รายละเอียด

นายถา ยะพลหา

นายถา ยะพลหา

นายถา ยะพลหา...

รายละเอียด

นายนำชัย ยากันจา

นายนำชัย ยากันจา

นายนำชัย ยากันจา...

รายละเอียด

นายวิชัย สร้อยปลิว

นายวิชัย สร้อยปลิว

นายวิชัย สร้อยปลิว...

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>