• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 111 ศูนย์

พบจำนวน 115 รายการ
นายวีระ ศรีคงรักษ์

นายวีระ ศรีคงรักษ์

นายวีระ ศรีคงรักษ์...

รายละเอียด

นายเชิด เหมือนจันทร์

นายเชิด เหมือนจันทร์

นายเชิด เหมือนจันทร์...

รายละเอียด

จ่าเอกเขียน สร้อยสม

จ่าเอกเขียน สร้อยสม

จ่าเอกเขียน สร้อยสม...

รายละเอียด

นายดำรง เสนาะสรรพ์

นายดำรง เสนาะสรรพ์

นายดำรง เสนาะสรรพ์...

รายละเอียด

นายอำนวย พันธุ์มณี

นายอำนวย พันธุ์มณี

นายอำนวย พันธุ์มณี...

รายละเอียด

นายฉลวย จันทแสง

นายฉลวย จันทแสง

นายฉลวย จันทแสง

รายละเอียด

นายอวยชัย สมยาภักดี

นายอวยชัย สมยาภักดี

นายอวยชัย สมยาภักดี...

รายละเอียด

นายจันทร์ทวง นันทรักษา

นายจันทร์ทวง นันทรักษา

นายจันทร์ทวง นันทรักษา...

รายละเอียด

นางดอกรัก เนาว์ศรีสอน

นางดอกรัก เนาว์ศรีสอน

นางดอกรัก เนาว์ศรีสอน...

รายละเอียด

นายปรีชา หาแก่น

นายปรีชา หาแก่น

นายปรีชา หาแก่น...

รายละเอียด

นายเศรษฐี สีทนทา

นายเศรษฐี สีทนทา

นายเศรษฐี สีทนทา...

รายละเอียด

นายทองล้วน ศรีทิน

นายทองล้วน ศรีทิน

นายทองล้วน ศรีทิน...

รายละเอียด

นายคำมุ่ง โปตินัง

นายคำมุ่ง โปตินัง

นายคำมุ่ง โปตินัง...

รายละเอียด

นายนำชัย ยากันจา

นายนำชัย ยากันจา

นายนำชัย ยากันจา...

รายละเอียด

นายวิชัย สร้อยปลิว

นายวิชัย สร้อยปลิว

นายวิชัย สร้อยปลิว...

รายละเอียด

นายอำนวย สมยาภักดี

นายอำนวย สมยาภักดี

นายอำนวย สมยาภักดี...

รายละเอียด

นายสินชัย วิริยะจรรยงค์

นายสินชัย วิริยะจรรยงค์

นายสินชัย วิริยะจรรยงค์...

รายละเอียด

นายประทวน ถาระสา

นายประทวน ถาระสา

นายประทวน ถาระสา...

รายละเอียด

นายบุญเพ็ง ลาแสดง

นายบุญเพ็ง ลาแสดง

นายบุญเพ็ง ลาแสดง...

รายละเอียด

นายเสนีย์ หาญคำภา

นายเสนีย์ หาญคำภา

นายเสนีย์ หาญคำภา...

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>