ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14

QR Code  สำหรับกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) เท่านั้น คลิกที่นี่


 


ดาวน์โหลด โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14.pdf
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม - นำเสนอโครงการเยาวชน รุ่นที่ 14.pdf
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม - นำเสนอโครงการเยาวชน รุ่นที่ 14.docx
ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14.pdf
ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ การคัดเลือกโครงการของเยาวชน รุ่นที่ 14.pdf


 

QR Code  สำหรับกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) เท่านั้น คลิกที่นี่