ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14ดาวน์โหลด โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14.pdf
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม - นำเสนอโครงการเยาวชน รุ่นที่ 14.pdf
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม - นำเสนอโครงการเยาวชน รุ่นที่ 14.docx
ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14.pdf
ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ การคัดเลือกโครงการของเยาวชน รุ่นที่ 14.pdf