สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การขอ อนุมัติงบประมาณ

พบทั้งหมด 4 รายการ
ประจำปี 2564 งวดที่ 5/2564  (วันที่อนุมัติ 31 พฤษภาคม 2564)

ประจำปี 2564 งวดที่ 5/2564 (วันที่อนุมัติ 31 พฤษภาคม 2564)

รายละเอียด
งวดที่ 5.pdf

ประจำปี 2560 งวดที่ 1/2560  (วันที่อนุมัติ 21 พฤศจิกายน 2559)

ประจำปี 2560 งวดที่ 1/2560 (วันที่อนุมัติ 21 พฤศจิกายน 2559)

รายละเอียด
9c0f4649-9a6c-4547-bd25-e7d60017423c_งวดที่ 1.pdf

ประจำปี 2560  งวดที่ 2/2560 (วันที่อนุมัติ 22 มีนาคม 2560)

ประจำปี 2560 งวดที่ 2/2560 (วันที่อนุมัติ 22 มีนาคม 2560)

รายละเอียด
2ee11e9b-d8d6-47ad-ae55-6a72b10e7bb2_27aee35b-5399-4616-80f1-c2faba474308_งวดที่ 2.pdf

การอนุมัติงบประมาณ

การอนุมัติงบประมาณ

รายละเอียด

<< < 1 > >>