สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

รายละเอียด
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

องคมนตรี เปิดงาน 41 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน
ข่าวกิจกรรม

องคมนตรี เปิดงาน 41 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน

รายละเอียด
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๖
ข่าวกิจกรรม

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๖

รายละเอียด
สำนักงาน กปร. ประชุมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ )
ข่าวกิจกรรม

สำนักงาน กปร. ประชุมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ )

รายละเอียด
"จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา สู่ความร่วมมือทางดาราศาสตร์"
ข่าวกิจกรรม

"จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา สู่ความร่วมมือทางดาราศาสตร์"

รายละเอียด
สำนักงาน กปร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
ข่าวกิจกรรม

สำนักงาน กปร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

รายละเอียด
เกษตรกรเฮ มีอ่างเก็บน้ำช่วยปลูกพืชได้ทั้งปี (เดลินิวส์ 22-11-66)
ข่าวและบทความจากสื่อ

เกษตรกรเฮ มีอ่างเก็บน้ำช่วยปลูกพืชได้ทั้งปี (เดลินิวส์ 22-11-66)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา : (66119459294) จ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ณก 4587 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (28 พฤศจิกายน 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปี 2566-2567

ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา : (66119459294) จ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ณก 4587 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พฤศจิกายน 2566)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (22 พฤศจิกายน 2566)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พฤศจิกายน 2566)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (20 พฤศจิกายน 2566)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พฤศจิกายน 2566)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง กปค.1, กปค.2, กปค.3 และ กปค.5 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (17 พฤศจิกายน 2566)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง กปค.1, กปค.2, กปค.3 และ กปค.5 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (17 พฤศจิกายน 2566)

รายละเอียด