สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

รายละเอียด
วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

รายละเอียด
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมภ์ (บ้านเทอคี) อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมภ์ (บ้านเทอคี) อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด
โครงการสื่อมสวลชนสัญจร สืบสานพระราชดำริ ฟาร์มตัวอย่างเพชรบุรี -ราชบุรี  (นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน)
ข่าวและบทความจากสื่อ

โครงการสื่อมสวลชนสัญจร สืบสานพระราชดำริ ฟาร์มตัวอย่างเพชรบุรี -ราชบุรี (นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน)

รายละเอียด
ดำนาสาหร่ายพวงองุ่น วิธีใหม่เลี้ยงคู่สัตว์น้ำอื่น (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไทยรัฐ)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ดำนาสาหร่ายพวงองุ่น วิธีใหม่เลี้ยงคู่สัตว์น้ำอื่น (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไทยรัฐ)

รายละเอียด
ดำนาสาหร่ายพวงองุ่น วิธีใหม่เลี้ยงคู่สัตว์น้ำอื่น (ไทยรัฐ 27-01-2566)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ดำนาสาหร่ายพวงองุ่น วิธีใหม่เลี้ยงคู่สัตว์น้ำอื่น (ไทยรัฐ 27-01-2566)

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

รายละเอียด
วันพุธที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.45 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.45 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : (64087534285) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (12 ตุลาคม 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปี 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : (64087534285) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ตุลาคม 2564)

รายละเอียด
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : (64087531561) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (12 ตุลาคม 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปี 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : (64087531561) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ตุลาคม 2564)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า เลขทะเบียน ฮฐ 4362 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มกราคม 2566)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า เลขทะเบียน ฮฐ 4362 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มกราคม 2566)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า เลขทะเบียน 6กอ 6203 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มกราคม 2566)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า เลขทะเบียน 6กอ 6203 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มกราคม 2566)

รายละเอียด