สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

โทร. 0-2447-8500-6
โทรสาร : 0-2447-8562
อีเมล์สำหรับติดต่อรับ-ส่งหนังสือราชการ :    [email protected]
สำหรับติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]