ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารดดีชุด สานต่องานพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 6 แห่ง

สารคดี ชุด สานต่องานพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง

1. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : ห้วยฮ่องไคร้ ตอนที่ 1

   

2. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : ห้วยฮ่องไคร้ ตอนที่ 2

3. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : ห้วยฮ่องไคร้ ตอนที่ 3

4. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : อ่าวคุ้งกระเบน ตอนที่ 1

5. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : อ่าวคุ้งกระเบน ตอนที่ 2

6. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : อ่าวคุ้งกระเบน ตอนที่ 3

7. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : เขาหินซ้อน ตอนที่ 1

8. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : เขาหินซ้อน ตอนที่ 2

9. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : เขาหินซ้อน ตอนที่ 3

10. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : ภูพาน ตอนที่ 1

11. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : ภูพาน ตอนที่ 2

12. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : ภูพาน ตอนที่ 3

13. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : ห้วยทราย ตอนที่ 1

14. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : ห้วยทราย ตอนที่ 2

15. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : ห้วยทราย ตอนที่ 3

16. สารดึ ชุด สานต่องานพัฒนา : พิกุลทอง ตอนที่ 1

17. สานต่องานพัฒนา : พิกุลทอง ตอนที่ 2

18. สานต่องานพัฒนา : พิกุลทอง ตอนที่ 3


 

เผยแพร่ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561