ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แบบคำร้องการสนับสนุนและรายงานผลโครงการ

แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Download : แบบคำร้องขอสนับสนุนงบประมาณ.doc
Download : แบบคำร้องขอสนับสนุนงบประมาณ.pdf

 


แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Download : แบบรายงานรายไตรมาส.docx
Download : แบบรายงานรายไตรมาส.pdf