ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2560

พบทั้งหมด 11 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5)

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5)

รายละเอียด
263a5d1f-80f2-41dd-bca2-3073f5b2ca13_PCM60.1-5.pdf

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4)

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4)

รายละเอียด
8c142752-eae0-4424-bd51-ab2a35b67f6e_PCM60.1-4.pdf

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด
fad109de-1cbd-43a3-946b-75a10d85975f_Procurement60-3.pdf

 แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3)

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3)

รายละเอียด
eb461766-4de6-48a5-8a29-bdfa3f7efd24_PCM60.1-3.pdf

 แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม (เงินจูงใจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม (เงินจูงใจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียด
a58482e0-4a08-4942-aeb9-9c5c2155e114_PCM60-incentive.pdf

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑)

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑)

รายละเอียด
d50430fc-6adb-401e-80a9-a7cc25284962_PCM60.2-Change.pdf

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒)

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒)

รายละเอียด
a44d6e6d-8ec6-4561-a7f7-0ef1e4baa7fb_PCM60.1.1-Change.pdf

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑)

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑)

รายละเอียด
8bfab0d3-ed02-47d8-8855-965a377b59ce_PCM60.1-Change.pdf

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียด
6cfacc0b-b005-4768-95ce-2c88ecbabd66_Procurement60-2.PDF

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียด
9eda8994-9e1d-40a2-b55d-02bfc25423cb_PCM60.pdf

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียด
fe982440-f8c6-43c7-b1e2-6a880b426c7a_Procurement60-1.PDF

<< < 1 > >>