ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปล.กต. นำผู้บริหารระดับสูงของ กต. ออท./อท. และ กสญ. เข้าเยี่ยมคำนับและรับทราบนโยบาย (27/6/57)