ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 ข่าวที่ 19 : ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ ขยายองค์ความรู้ ส่งเสริมเกษตรกรไทย เหนือจรดใต้ สร้างรายได้ คุณภาพส่งออก

ออกอากาศ: 23 พฤศจิกายน 2563