ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 ข่าวที่ 20 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากรุณาธิคุณ ด้านแหล่งน้ำช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้ราษฎร จังหวัดนครราชสีมา

ออกอากาศ: 23 พฤศจิกายน 2563