ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 ข่าวที่ 24 : ฝายบ้านขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี แผ่นดินทองของเกษตรกร พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ออกอากาศ: 02 ธันวาคม 2563