ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดี ชุด ในหลวงในความทรงจำ

พบจำนวน 90 รายการ
ตอนที่ 90 : โครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 10

ตอนที่ 90 : โครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 10

รายละเอียด

ตอนที่ 89 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 89 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 88 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ตอนที่ 88 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

รายละเอียด

ตอนที่ 87 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาการเกษตร

ตอนที่ 87 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนาการเกษตร

รายละเอียด

ตอนที่ 86 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ตอนที่ 86 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

รายละเอียด

ตอนที่ 85 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการต่างประเทศ

ตอนที่ 85 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการต่างประเทศ

รายละเอียด

ตอนที่ 84 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านสังคมสงเคราะห์

ตอนที่ 84 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านสังคมสงเคราะห์

รายละเอียด

ตอนที่ 83 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านศาสนา

ตอนที่ 83 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านศาสนา

รายละเอียด

ตอนที่ 82 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา

ตอนที่ 82 : พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา

รายละเอียด

ตอนที่ 81 : พระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด

ตอนที่ 81 : พระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด

รายละเอียด

ตอนที่ 80 : รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

ตอนที่ 80 : รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

รายละเอียด

ตอนที่ 79 : รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ตอนที่ 79 : รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

ตอนที่ 78 : รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development Lifetime Achievement Award)

ตอนที่ 78 : รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development Lifetime Achievement Award)

รายละเอียด

ตอนที่ 77 : พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

ตอนที่ 77 : พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

รายละเอียด

ตอนที่ 76 : หลักการทรงงาน ความเพียร : พระราชนิพนธ์พระมหาชนก

ตอนที่ 76 : หลักการทรงงาน ความเพียร : พระราชนิพนธ์พระมหาชนก

รายละเอียด

ตอนที่ 75 : กังหันน้ำชัยพัฒนา

ตอนที่ 75 : กังหันน้ำชัยพัฒนา

รายละเอียด

ตอนที่ 74 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตอนที่ 74 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

ตอนที่ 73 : โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

ตอนที่ 73 : โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

รายละเอียด

ตอนที่ 72 : โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

ตอนที่ 72 : โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 71 : โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 71 : โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 5 > >>