ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 ที่หมู่บ้านปางอุ๋ง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งมานานกว่า 70 ปี อยู่ในเขต ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยง ที่อพยพตั้งบ้านเรือนอยู่อย่าง กระจัดกระจายปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอยมานาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายัง หมู่บ้านปางอุ๋ง เพื่อเยี่ยมราษฏรชาวไทยภูเขา ทรงมีพระราชดำริเรื่องชลประทานและแนะนำเรื่องอาชีพปลูกพืชชนิดใหม่ทดแทนฝิ่น ส่งเสริมการทำการเกษตรถาวร เน้นการปลูกไม้ผลเมืองหนาว ปลูกพืชระยะยาวและพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานทางสังคม ที่ดีขึ้น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ตั้งอยู่คนละแห่งกับ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือเรียกสั้นๆว่า ปางอุ๋ง ของจังหวัด แม่ฮ่องสอน เพียงแต่ชื่อคล้ายกัน

รีวิวท่องเที่ยว มารู้จักโครงการหลวงปางอุ๋ง เชียงใหม่ ที่ไม่ใช่ ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

โครงการหลวงปางอุ๋งมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย
โดยช่วงเวลาท่องเที่ยวที่เหมาะสม ตั้งแต่เดือนกลางต.ค. - ก.พ. ซึ่งในแต่ละช่วง เดือนจะมีผลิตผลและแปลงเกษตรของที่แตกต่างกัน จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีดังนี้

ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า
สามารถชมได้จากด้านหน้าทางเข้าโครงการหลวงปางอุ๋ง ซึ่งเป็นทะเลหมอกที่คลอเคลียอยู่ท่ามกลางขุนเขาและแปลงเกษตรของชาวบ้าน พร้อมแสงแดดอ่อนของพระอาทิตย์ขึ้น เป็นภาพที่งดงามดุดดั่งภาพวาด จากที่พักสามารถเดินมาชมได้เพียงไม่กี่ร้อยเมตร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ชมแปลงปลูกมันฝรั่ง แครอท อะโวคาโด
ชมไร่สตอเบอรี่ซึ่งจะเริ่มออกผลในช่วงปลายเดือนต.ค. -ก.พ.
ชมแปลงสาธิตพืชผัก เช่น มะเขือเทศ กะหล่ำปลี ฯลฯ
ชมแปลงสาธิตกาแฟอาราบิก้า
ชมแปลงสาธิตองุ่นไร้เมล็ด


ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง

บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่เจ่ม

จังหวัดเชียงใหม่ 50270

ติดต่อจองบ้านพักและสอบถาม ราลเอียดที โทรศัพท์ 053-318-523 099-367-0022

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเว็บไซต์ www.paiduaykan.com