สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549

​​​​ที่ตั้ง : อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

สืบเนื่องจากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สิ้นสุดลง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงมีแนวคิดจัดกิจกรรม "งานชมสวนราชพฤกษ์" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดสวนในฐานะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ และแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์การเกษตรของประเทศไทย โดยได้ปรับปรุงตกแต่งสวนด้วยพรรณไม้นานาชนิดจากมูลนิธิโครงการหลวง ภายใต้แนวคิด "ชมดอกไม้ล้านดอกที่สวนราชพฤกษ์" ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทั้งในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ นิทรรศการทางด้านพืชและการเกษตร ได้แก่ พืชสมุนไพรและกล้วยไม้ การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน และการแสดงดนตรีในสวน (Music in the Garden) ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ และทุกๆ ปีจะจัด "งานชมสวนราชพฤกษ์" ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2552 - 31 มกราคม 2553