สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการหลวงม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

โทรศัพท์ 082-372-0466

หรือที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการหลวง

โทรศัพท์ 053-810-765 ต่อ 108

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเว็บไซต์ www.paiduaykan.com


     ฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝนเต็มฤดู เป็นช่วงแห่ง Green seasons ที่น่าเที่ยวไม่แพ้ช่วงใด   เกือบทุกพื้นที่เริ่มกลายเป็นสีเขียว  หากเรามาเที่ยวที่ม่อนแจ่มในช่วงเวลานี้นอกจากจะได้สดชื่นกับบรรยากาศที่เขียวขจีของขุนเขาแล้ว  ที่สวนดอกไม้ยังได้พบกับความงดงามของทุ่งดอกไม้สีม่วงนามว่า ดอกเวอร์บีน่า แย้มบานสะพรั่งทั่วพื้นที่  แต่งแต้มให้ม่อนแจ่มกลายเป็นสถานที่รื่นเริงใจสำหรับการมาเที่ยวหน้าฝนอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด

     ที่พักกายของเราสำหรับการเที่ยวม่อนแจ่มครั้งนี้ เราเลือกพัก ที่  ม่อนตะวัน  ตั้งอยู่ไมไกลจากม่อนแจ่มมากนักใช้เวลาเดินทางจากม่อนแจ่มประมาณ 10 นาที   เมื่อฝนมาฤดูเพราะปลูกจึงเริ่มขึ้นอีกครั้ง  วิวอันสวยงามระหว่างทางไปยังที่พัก  จากภูเขาสีน้ำตาลที่เราเห็นในฤดูแล้งคราวก่อนเริ่มกลายเป็นสีเขียวอีกครั้ง ด้วยแปลงผักของชาวบ้านที่ปลูกลดหลั่นไปตามไหล่เขา

     ม่อนตะวัน ที่พักที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูง ซึ่งต้องเรียกว่าตั้งอยู่ในโลเคชั่นที่ตั้งอยู่เกือบสูงที่สุดบนดอยม่อนแจ่ม ทำให้สามารถมองเห็นวิวได้แบบ 360 องศา นอกจากบ้านพักแล้ว ยังมีแปลงผักอยู่รายล้อม แปลงผักดังกล่าวเป็นแปลงที่ทางโครงการหลวงหนองหอยเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ในการเพาะปลูก  เราสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพชมวิวได้ตามสบาย  ยิ่งช่วงที่ฝนตกใหม่ๆ ก็จะได้เห็นทะเลหมอกลอยมาทักทายตรงหน้าอีกด้วย