สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กปร. สืบสานพระราชดำริและผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พบทั้งหมด 6 รายการ
<< < 1 > >>