สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คลิปวีดีโอ Infographic โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พบทั้งหมด 4 รายการ
<< < 1 > >>