สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ANIMATION นวัตกรรมการ์ตูนองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานชุด หนุมานน้อยก้าวตามพ่อ ตอน "รอยยิ้มที่ห้วยมะแกง "