ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ANIMATION นวัตกรรมการ์ตูนองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานชุด หนุมานน้อยก้าวตามพ่อ ตอน "ปากพนัง 5G เมตาเวิร์ส"