สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

animation นวัตกรรมการ์ตูนองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ตอน " ห้วยฮ่องไคร้ สดใสไร้ฝุ่นควัน" clip 1

 

ข้อมูล ณ วันที่ : 8 กรกฎาคม  2562