ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : (66119459294) จ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ณก 4587 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พฤศจิกายน 2566)