ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศสำนักงาน กปร. การกำหนดจำนวนคนเพื่อขึ้นบัญชีฯ อำนวยการ ปีงบ 2566 ลว 22 พ.ย. 65