ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศสำนักงาน กปร. : ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2565

 

ประชาชนสามารถติดต่อสำนักงาน กปร. หรือเลขาธิการ กปร. โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2 ช่องทาง
1. e-mail : saraban@rdpb.go.th
2. website : www.rdpb.go.th