ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (5 กันยายน 2566)


ไฟล์ :  ร่างประกาศจ้างก่อสร้างและร่างเอกสารประกวดราคาฯ

ไฟล์ : (ร่าง) ขอบเขตของงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง