ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 3 พิชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง

วีดีทัศน์พระราชทาน เรื่อง สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
ตอนที่ 3 พิชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง

ข้อมูล ณ วันที่ : 8 กันยายน 2560