ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์ ตอนที่ 8 _มีแค่ 1 ไร่ ทำไงให้คุ้ม เกษตรกรนักคิด