ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีภาพเล่าเรื่อง ชุด จดหมายจากหัวใจ : ตอนที่ 1โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ


ข้อมูล ณ วันที่ : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐