สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ขอเชิญบูชา พระพุทธมงคล นพรัชชัยพัฒนามหาบพิตร

 

สามารถดาวโหลดไฟล PDF (ได้ที่นี่)
 


ประกาศ !!

1. พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 9 นิ้วและ 5 นิ้ว 

2. เหรียญทองฝาบาตร ราคา 100 บาท (หน้า-หลัง)

3.เหรียญเงินและนวโลหะ

!!ขณะนี้ ได้มีการสั่งจองเต็มจำนวนแล้ว ขออภัยมา ณ ที่นี่!!