ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2567

มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2567

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยอดีตข้าราชการสำนักงาน กปร. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนา รดน้ำขอพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร.