ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

สำนักงาน กปร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. นางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมประชุมหารือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และพัฒนากำลังคน ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคต ณ ห้องประชุมหนุมาน 3 สำนักงาน กปร.