ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการหลวง 2566 เฉลิมพระเกียรติ ทศมมหาราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ

"โครงการหลวง 2566 เฉลิมพระเกียรติ ทศมมหาราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ"

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเป็นประธานพิธีเปิดงาน "โครงการหลวง 2566" ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้ เมื่อผู้แทนพระองค์กดปุ่มไฟฟ้าเปิดงาน "โครงการหลวง 2566" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและการแสดงชนเผ่าในพื้นที่สวนไผ่ เยี่ยมชมผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์กัญชงและหัตถกรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชาและการสาธิตการชงชา ในร้าน Royal Project Tea House and Coffee

งาน "โครงการหลวง 2566" ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ทศมมหาราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ ซึ่งจัดแสดงผลลัพธ์ของการพัฒนาในยุคการสืบสาน รักษา ต่อยอดภายใต้รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบการเสวนา แบ่งปันความรู้ การสาธิต และการประกวด นอกจากนี้ ยังมีการนำผลิตผล และผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในงาน รวมกว่า 800 รายการ รวมทั้ง ยังมีอาหารจากครัวโครงการหลวงต่าง ๆ และอาหารท้องถิ่นในบรรยากาศกาดหมั้ว มากกว่า 50 รายการ